УСПЕШНО УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС

ПЛАНИРАНЕ НА УНАСЛЕДЯВАНЕТО

Добре дошли!

Добре дошли в платформата за онлайн обучение, която създадохме по проект „Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение“ или накратко „Success…ion“,  създадена с подкрепата на Европейската комисия в рамките на Програма „Еразъм +“.

Основната цел на тази платформа е да Ви представи основните инструменти и умения, които всеки предприемач трябва да познава и притежава с оглед планирането и осъществяването на успешно унаследяване и трансфер на семейния бизнес. 

В рамките на четири отделни обучителни модула ще се опитаме да Ви убедим, че навременното и рационално планиране е ключът към успешното унаследяване на семейния бизнес. Същевременно осъзнаваме и факта, че голяма част от семейните фирми не оцеляват в процеса на трансфер към следващо поколение основно поради липсата на план за осъществяването на този трансфер или неговото неглижиране и непрекъснато отлагане във времето. Затова започнете да планирате … още сега!

Успех!

 

ErasmusТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.